Ads 468x60px

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi theo ngày

Suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi theo ngày :
-VUI : thứ 2 và thứ 7
-SÁNG : thứ 5
-THƯƠNG : thứ 3 và thứ 6
-MỪNG : Chúa Nhật và thứ 40 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.