Ads 468x60px

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

LẠY CHÚA, ĐỪNG ĐỂ CON CHỈ LO CÁI BÊN NGOÀI…(Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng)


(Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng)
“Anh em thân mến, còn một điều khác làm tôi hết sức đau buồn về đời sống của các mục tử. Nhưng để lời khẳng định của tôi khỏi xúc phạm đến ai đó, tôi cũng xin tự tố cáo, mặc dầu do thời buổi man di đưa đẩy thúc ép, tôi phải miễn cưỡng làm như thế.
Chúng tôi bị lôi cuốn vào những công việc bên ngoài. Chức vụ chúng tôi đã nhận thì khác, còn công việc chúng tôi làm thì lại khác.
Chúng tôi bỏ tác vụ rao giảng ; và như tôi thấy, chúng tôi được gọi là giám mục để bị phạt, vì chúng tôi chỉ hữu danh mà vô thực. Quả thế, những người được giao phó cho chúng tôi từ bỏ Thiên Chúa mà chúng tôi lại đã cứ làm thinh. Họ nằm vùi trong tội lỗi, thế mà chúng tôi không đưa tay nâng dậy. Nhưng bao giờ chúng tôi mới sửa được lỗi của người ta, nếu chúng tôi sao lãng đời sống của mình ? Khi để tâm lo các việc đời, chúng tôi xem ra càng hăng say làm những việc bên ngoài, thì thật sự chúng tôi càng dửng dưng với những việc bên trong.
Do đó, Hội Thánh có lý mà nói về các thành phần đau yếu của mình : Họ cắt đặt tôi canh giữ các vườn nho ; nhưng vườn nho của tôi, tôi lại không canh giữ. Được đặt lên làm người canh giữ vườn nho, chúng tôi đã chẳng hề canh giữ, vì khi vướng mắc những công việc ở ngoài, chúng tôi sao lãng tác vụ phải hoàn tất.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.