Ads 468x60px

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH... (Thánh Giáo hoàng Clementê)


"Hãy dạy cho giới trẻ biết kính sợ Thiên Chúa và hướng dẫn các bà vợ làm điều lành. Ước chi họ tỏ ra trong sạch dễ thương trong lối sống, thật lòng muốn cư xử hoà nhã, biết yên lặng mà giữ mực thước trong lời ăn tiếng nói, biết tỏ lòng bác ái không thiên vị đối với mọi người kính sợ Thiên Chúa.
Ước chi con cái anh em được giáo dục theo đạo lý Đức Ki-tô, chúng hãy học cho biết đức khiêm nhường có giá trị dường nào trước mặt Thiên Chúa, đức ái tinh tuyền có hiệu lực biết bao trước mặt Người, lòng kính sợ Người thật tốt lành và cao cả thế nào, vì mọi người thành tâm kính sợ Chúa thì tâm trí được giữ gìn cho trong sạch."
(Thánh Giáo hoàng Clementê)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.