Ads 468x60px

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

CẦU CHO NHÀ LÃNH ĐẠO BIẾT THEO MỆNH TRỜI...(Kn 6, 1-25)

Trích sách Khôn ngoan (Kn 6, 1-25)
Hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương ;
hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền
trên khắp cõi trần gian. Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông đảo chư dân.
3Vì chính ĐỨC CHÚA đã ban cho chư vị quyền bính
và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị.
Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm
và dò xét những điều chư vị toan tính.
4Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người,
nếu như chư vị không xét xử công minh,
không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa,
5thì quả là kinh khủng hãi hùng,
Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị,
vì một án quyết thật nghiêm minh
vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền.
6Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ,
kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay.
7Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể,
kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè.
Sang hay hèn đều do Người tạo tác,
đều được Người chăm sóc hệt như nhau,
8nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt.
9Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền,
những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị
để chư vị học biết lẽ khôn ngoan,
mà khỏi phải sẩy chân trật bước.
10Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh,
thì được kể là bậc thánh nhân...
Có nhiều người khôn ngoan, thế giới được cứu thoát ;
nhờ một vị minh quân, cả thần dân được an cư lạc nghiệp.
25Vậy chư vị hãy nghe tôi chỉ giáo,
mà hưởng phần ích lợi nơi lời lẽ của tôi.
Hear, therefore, kings, and understand; learn, you magistrates of the earth’s expanse! Give ear, you who have power over multitudes and lord it over throngs of peoples! Because authority was given you by the Lord and sovereignty by the Most High, who shall probe your works and scrutinize your counsels!b
Because, though you were ministers of his kingdom, you did not judge rightly,
and did not keep the law, nor walk according to the will of God,
Terribly and swiftly he shall come against you, because severe judgment awaits the exalted. For the lowly may be pardoned out of mercy but the mighty shall be mightily put to the test…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.