Ads 468x60px

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

XIN GIÚP CON VƯỢT QUA THỬ THÁCH


LỜI CHÚA : Gc 1,2-4
Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết : đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì.
LỜI CẦU
-Ta hãy cùng suy niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su và than thở với Người :
Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con.
-Biết bao người đang âu sầu phiền muộn, – xin nhớ lại giờ Chúa hấp hối.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con.
-Biết bao người còn phải mang thương tích, – xin nhớ lại những cực hình Chúa chịu.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con.
-Biết bao người bị nhạo báng chê bai, – xin nhớ lại vòng gai Chúa đội đầu.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con.
-Biết bao người đang chán ngán cuộc đời, – xin nhớ lại tiếng kêu than của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con.
-Biết bao người ngày hôm nay lìa thế, – xin nhớ lại cái chết nhục nhằn của Chúa trên thập tự.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con.
-Biết bao người gặp thử thách mà vẫn cậy trông, – xin cho họ được ánh sáng phục sinh soi chiếu.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con.
Lời nguyện
Lạy Cha, xin chúc tụng Cha đã nghe tiếng Đức Giê-su van nài khi Người còn mang kiếp phàm nhân. Giờ đây Người cũng dùng miệng lưỡi chúng con mà dâng lên Cha tiếng van nài ai oán của bao người đau khổ dưới trần, xin Cha thương chấp nhận. Chúng con tin rằng mọi người thế sẽ ngợi khen Cha chẳng bao giờ cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.