Ads 468x60px

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦNMi-ca-en có nghĩa là “ai bằng Thiên Chúa”, Gáp-ri-en có nghĩa là “sức mạnh của Thiên Chúa” và Ra-pha-en có nghĩa là “linh dược của Thiên Chúa”.
Nguyện các Tổng lãnh thiên thần phù hộ, giúp chúng con:
-Micael : giúp chúng con chống lại Satan, chống lại sự dữ...
-Raphael : chữa lành cho con, chữa lành gia đình chúng con...
-Gabriel : Thông truyền thánh ý Chúa và giúp con thi hành...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.