Ads 468x60px

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Thứ tư, 20 tn

Mt 20 :
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền...
Suy niệm :
Vườn nho là Giáo Hội mà Chúa là chủ kiên nhẫn mời gọi chúng con vào làm vườn từ sáng sớm hay mãi xế chiều. Không ai vì lười biếng ở không, và không ai khước từ vì quá muộn. Dường như ông chủ thuê người không vì ích lợi cho ông, mà để giúp đỡ người làm, nên dù làm có một giờ cũng được trả công cả ngày...
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con làm vườn nho Chúa nơi giáo xứ chúng con. Xin đừng ai trong chúng con ở không, không làm gì, hay nghĩ rằng đã muộn... nhưng bất cứ giờ nào lúc nào, được Chúa kêu mời, chúng con luôn nhiệt tâm làm việc trong vườn nho Hội Thánh. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.