Ads 468x60px

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

XIN THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG, LÀ CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN BAN PHÚC LÀNH CHO ANH CHỊ EM.
Dù tất cả anh chị em phải ở nhà, và tôi dâng lễ như thể “không có giáo dân tham dự”, Thánh Lễ vẫn là nguồn ơn cứu độ tuôn xuống hằng ngày cho hết mọi người như ý nghĩa của Kinh Tạ ơn IV :

“…Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người mà chúng con dâng của lễ này cầu cho họ: trước hết tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng Phaxicô, Ðức Giám Mục Giuse chúng con, và toàn thể hàng Giám Mục, sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh đây, và toàn thể dân Chúa, cùng mọi người đang thành tâm tìm Chúa.
Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời trong bình an của Ðức Ki-tô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ.
Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha được hưởng phần gia nghiệp thiên quốc, cùng với Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giu-se, các thánh Tông Ðồ và các thánh trong nước Cha. Ở đó, cùng với muôn loài thụ tạo đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết, chúng con được tôn vinh Cha, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian…”
Dù không thấy anh chị em “những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh đây”, nhưng Thánh Lễ luôn sinh ơn cứu rỗi cho chúng ta, những người đang sống, những người qua đời, mọi người trên thế giới…
Chúc anh chị em luôn bình an, dù đại dịch có tàn khốc đến mức độ nào.
XIN THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG, LÀ CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN BAN PHÚC LÀNH CHO ANH CHỊ EM.
Và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi với.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.