Ads 468x60px

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng


KINH SÁCH

Thánh thi
Thánh Tâm hỡi, hòm bia mang lề luật,
Chẳng phải là luật nô lệ xa xưa,
Nhưng luật yêu thương, tình nghĩa mặn mà,
Luật tha thứ và từ bi rất mực !
Thánh Tâm hỡi, ngôi đền thờ Tân Ước,
Thiêng hơn đền ở Giê-ru-sa-lem,
Bức màn đây hẳn quý giá muôn nghìn,
Hơn màn cũ bị xé làm đôi mảnh !
Yêu trọn vẹn, khiến Thánh Tâm nhận lãnh
Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường,
Chúng con nhìn mà kính lạy vết thương,
Như bằng chứng của mối tình khôn tả.
Đây biểu tượng nói lên lòng yêu Chúa
Và tỏ bày hai lễ tế Người dâng,
Lễ xưa kia trên thập tự máu hồng
Là mầu nhiệm ngày nay trên thế giới.
Lòng thương đó, hỏi ai không đáp lại,
Không đền ơn Đấng đã cứu chuộc mình ?
Trước mối tình đem mạng sống hy sinh,
Nào ai chẳng suốt cuộc đời gắn bó ?
Quỳ dâng Chúa Giê-su hằng khoan thứ,
Thánh Tâm Ngài là suối đổ hồng ân,
Cùng tiến dâng Thánh Phụ với Thánh Thần
Khúc vinh tụng vang hoà muôn muôn kiếp.
Bài đọc Rm 8:
Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang…
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Lời nguyện
Lạy Cha, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Đức Ki-tô, Con Một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người mà hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.