Ads 468x60px

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

"Có ba điều cho thấy rõ đặc điểm của đời sống Ki-tô hữu: hành động, lời nói và tư tưởng...(Thánh Ghê-gô-ri-ô)

 "Có ba điều cho thấy rõ đặc điểm của đời sống Ki-tô hữu : hành động, lời nói và tư tưởng. Trong ba điều trên, trước hết là tư tưởng. Thứ đến là lời nói, vì lời nói dùng từ ngữ để bộc lộ và giãi bày tư tưởng đã được cưu mang và hình thành trong tâm trí. Sau tư tưởng và lời nói là hành động, vì hành động dùng việc làm để thực hiện những gì đã được tâm trí nghĩ ra. Vậy nếu trong cuộc sống, chúng ta phải hành động, suy nghĩ hay nói năng, thì mọi lời nói, việc làm, tư tưởng của chúng ta cần phải phù hợp với các danh hiệu cao vời vốn được dùng để tuyên xưng Đức Ki-tô. Như thế, chúng ta sẽ không nghĩ gì, không nói gì, không làm gì trái với ý nghĩa tuyệt vời của các danh hiệu đó.

Vậy người nào đã được phúc mang danh hiệu cao cả của Đức Ki-tô phải làm gì nếu không phải là suy xét cẩn thận mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, và thẩm định xem mỗi tư tưởng, lời nói, việc làm ấy có hướng tới hay lạc xa Đức Ki-tô không ? Có nhiều cách để thực hiện việc thẩm định cao quý này. Hành động, suy nghĩ hoặc nói năng bất cứ điều gì do dục vọng thúc đẩy đều không xứng hợp với Đức Ki-tô chút nào, nhưng mang dấu ấn và hình ảnh của tên thù địch. Nó lấy dục vọng làm bùn nhơ bôi vào viên ngọc tâm hồn, để làm biến dạng và tiêu tan vẻ sáng ngời của viên bảo ngọc ấy.
Còn những gì tinh tuyền và không vương bất cứ tình cảm hỗn độn nào thì đều hướng tới Đức Ki-tô là vị Thủ Lãnh và là Đấng tác tạo sự bình an. Người là mạch suối tinh tuyền và bất hoại. Ai đến đó múc lấy cho mình những tư tưởng và tâm tình, người ấy sẽ nên giống Đấng là nguồn mạch, chẳng khác nào nước óng ánh trong bình cũng chính là nước vọt lên từ mạch suối.
Vì sự tinh tuyền nơi Đức Ki-tô cũng như sự tinh tuyền nơi tâm trí chúng ta chỉ là một. Nhưng sự tinh tuyền nơi Đức Ki-tô chính là nguồn mạch, còn sự tinh tuyền nơi chúng ta thì từ nguồn mạch ấy chảy ra, đem đến cho cuộc sống chúng ta vẻ đẹp vốn có trong các danh hiệu của Đức Ki-tô. Nhờ đó, con người bên trong và con người bên ngoài hoà hợp với nhau như một bản hợp tấu, bởi vì những tư tưởng hàm chứa trong các danh hiệu của Đức Ki-tô hướng dẫn và thúc đẩy chúng ta sống khiêm tốn và đạo hạnh.
Vậy, theo ý tôi, sự trọn lành của đời sống Ki-tô hữu hệ tại điểm này : chúng ta được chia sẻ mọi tước hiệu nói lên danh Đức Ki-tô, chúng ta phải đem hết tâm hồn, kinh nguyện và cách sống mà bày tỏ sức mạnh của các danh hiệu ấy." (Thánh Ghê-gô-ri-ô)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.