Ads 468x60px

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Trích bài chú giải của thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri-a, về thư gửi tín hữu Rô-ma :


“Theo lời Kinh Thánh, chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, và là những bộ phận có liên đới với nhau, vì Đức Ki-tô đã nối kết chúng ta nên một bằng mối dây đức ái : Chính Người là Đấng đã liên kết đôi bên thành một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, và huỷ bỏ Luật Cũ gồm các điều răn và giới luật.

Vậy tất cả chúng ta phải có chung một cảm nghĩ đối với nhau : nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau ; nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui chung.
Thánh Phao-lô nói tiếp : Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Nếu muốn có chung một cảm nghĩ, chúng ta hãy đón nhận nhau, hãy mang gánh nặng cho nhau, và duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.
Thiên Chúa cũng đã đón nhận chúng ta như thế trong Đức Ki-tô. Chính Đức Ki-tô là Đấng chân thật đã nói : Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con của Người cho chúng ta. Thật vậy, Người Con ấy đã bị nộp làm giá chuộc cho tất cả chúng ta được sống, và chúng ta đã được giải thoát khỏi tử thần, được cứu chuộc khỏi cái chết và tội lỗi...”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.