Ads 468x60px

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Mục vụ tháng 5-2021

Ý CẦU NGUYỆN:Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chánh, biết làm việc với chính phủ, chỉnh đốn tài chánh cho phù hợp lợi ích quốc dân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.