Ads 468x60px

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

Trích Kinh Sáng Chúa nhật I Mùa Chay :

Lời cầu

Chúa Cứu Thế đã ban cho chúng ta sống thời gian cứu độ này. Vậy, chúng ta hãy chúc tụng Người và tha thiết nài xin :
Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Ki-tô là sự sống của chúng con, nhờ phép rửa, Chúa đã cho chúng con được mai táng và trỗi dậy với Chúa cách nhiệm mầu, - xin cho chúng con ngày hôm nay biết sống một cuộc đời mới.
Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.
Chúa là Đấng thi ân giáng phúc cho toàn thể nhân loại, - xin cho chúng con hằng quan tâm đến lợi ích chung của mọi người.
Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.
Xin cho chúng con được đồng tâm nhất trí xây dựng thế giới này, - đồng thời vẫn lo tìm Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.
Chúa là Đấng săn sóc chữa trị thể xác và tâm hồn, xin chữa lành những thương tích hồn xác chúng con, - để chúng con từ đây lãnh nhận dồi dào ơn thánh hoá.
Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn chúng con.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay tịnh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy mà học biết Đức Ki-tô, và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.