Ads 468x60px

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Thứ tư, 2 mùa vọng

Mt 11:

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm :
Lạy Chúa, sống trong đại dịch covid kéo dài từ 19 đến 21 (2021) thì rất nhiều người “đang vất vả mang gánh nặng nề” mà vẫn túng thiếu... Chúng con chạy đến với Chúa trong thánh lễ hằng ngày, xin cho con được “nghỉ ngơi bồi dưỡng” thể xác và tinh thần...
Nguyện Chúa thương làm cho gánh nặng cuộc đời của những người vất vả, lầm than, cơ cực... “nên êm ái và nhẹ nhàng” hơn. Amen.
Jesus said to the crowds: “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves.For my yoke is easy, and my burden light."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.