Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020

Thứ tư, 31 tn

Bđ 1, Pl 2 :

Anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ, khi tôi vắng mặt, anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. 13 Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. 14 Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. 15 Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, 16 là làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. 17 Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. 18 Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi.
Suy niệm :
Lạy Chúa, như thánh Phaolô, các mục tử cảm tạ Chúa vì có những tín hữu “luôn luôn vâng phục không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ, khi tôi vắng mặt”...
Xin giúp chúng con “làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng... trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì... giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ, giữa thế hệ đó, phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống...” Amen.
My beloved, obedient as you have always been, not only when I am present but all the more now when I am absent, work out your salvation with fear and trembling. For God is the one who, for his good purpose, works in you both to desire and to work.
Do everything without grumbling or questioning, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine like lights in the world, as you hold on to the word of life, so that my boast for the day of Christ may be that I did not run in vain or labor in vain. But, even if I am poured out as a libation upon the sacrificial service of your faith, I rejoice and share my joy with all of you. In the same way you also should rejoice and share your joy with me.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.