Ads 468x60px

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

Chúa nhật truyền giáo

Mt 28, 16-20 :

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thày. Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho các con. Và đây Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”
Suy niệm :
Lạy Chúa, để “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” Chúa, chính chúng con phải là môn đệ Chúa, môn đệ đích thực, không chỉ nhờ danh xưng là Kitô hữu, mà quan trọng hơn, là trở thành “chứng nhân hơn thầy dạy”, thành dấu chỉ tình yêu : “người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau.” Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.