Ads 468x60px

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

 Ngày 02 tháng 10

Bđ1, Xh 23 :
Đức Chúa phán như sau : “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. 21 Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng ; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người. 22 Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi. 23 Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di, Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vút ; và Ta sẽ tiêu diệt chúng.”
Đc : Chúa truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
Tv 90 :
Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
hãy thưa với Chúa rằng :
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.”
Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày,
cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
Mt 18 :
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Book of Exodus 23,20-23 :
See, I am sending an angel before you, to guard you on the way and bring you to the place I have prepared.
Be attentive to him and heed his voice. Do not rebel against him, for he will not forgive your sin. My authority resides in him.
If you heed his voice and carry out all I tell you, I will be an enemy to your enemies and a foe to your foes.
"My angel will go before you and bring you to the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites and Jebusites; and I will wipe them out.
Psalms 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 :
You who dwell in the shelter of the Most High,
who abide in the shadow of the Almighty,
Say to the LORD, "My refuge and my fortress,
my God, in whom I trust."
For he will rescue you from the snare of the fowler,
from the destroying pestilence.
With his pinions he will cover you,
and under his wings you shall take refuge.
You shall not fear the terror of the night
nor the arrow that flies by day,
nor the pestilence that roams in darkness,
nor the plague that ravages at noon.
No evil shall befall you,
nor shall affliction come near your tent,
for to his angels he has given command about you,
that they guard you in all your ways.
Matthew 18,1-5.10.
The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven.
Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. ISee that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.