Ads 468x60px

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Thứ tư, 19 tn

Mt 18 :
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 “Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
19 “Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Suy niệm :
Lạy Chúa, chúng con là tội nhân được Chúa tha thứ nhờ Hội Thánh : “dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”; và với vai trò “ngôn sứ” của mình, con không được phép làm ngơ, nhưng biết sửa lỗi huynh đệ, từng bước và tế nhị như Chúa dạy hôm nay : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi... nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa... nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh...”
Và khi con sai lỗi mà được sửa dạy, “xin cho con biết lắng nghe...”, để thân mình Đức Kitô mà con là chi thể bớt đi những tì vết, chiếu toả sự thánh thiện của Hội Thánh... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.