Ads 468x60px

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Thứ tư, 18 tn

Mt 15 :

Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Suy niệm :
Thánh Matthêu viết Tin Mừng cho người Do Thái nên trình bày dường như Chúa “chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi... các tông đồ lại còn “xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”...
Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng cứu độ duy nhất cho hết mọi người, như Chúa đã dạy và tìm “những chiên chưa thuộc đàn này”, để tất cả về một đàn chiên duy nhất với Chúa là Mục Tử...

Xin đừng để chúng con ngăn cản hay “bảo người ta về đi” cho khỏe, khi người ta tìm Chúa... nhưng biết nhận ra lòng tin của dân ngoại, nghe tiếng nài van “xin dủ lòng thương” của họ, mà đưa họ đến gặp Chúa nhân lành... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.