Ads 468x60px

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Thứ sáu, 20 tn

Mt 22 :
Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

Suy niệm :
Trả lời người hỏi thử, Chúa Giêsu dạy thiệt cho chúng ta giới răn trọng nhất : mến Chúa-yêu người, “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”
Lạy Chúa, là Kitô hữu, chúng con phải sống đủ hai mối tương quan : với Chúa-hàng dọc và với nhau-hàng ngàng, để làm nên cây Thánh Giá, dấu chứng tình yêu. Thiếu một trong hai, không thể thành Thánh Giá...

Lạy Chúa Giêsu, Ngài vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật như chúng con chỉ trừ tội lỗi. Vì thế, tin Chúa, yêu Chúa, theo Chúa, giống Chúa... con phải mến Chúa-yêu người, không tách rời nhau. Xin nhờ tình yêu hoàn hảo của Chúa thúc bách, chúng con gia tăng lòng thương mến nhau, cả những khiếm khuyết, bất toàn và tội lỗi... cũng luôn yêu thương nhau. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.