Ads 468x60px

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Thứ hai, 20 tn

Mt 19 :
Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Suy niệm :
Chàng thanh niên giàu có hôm nay đáng khen vì biết tìm kiếm đời sống vĩnh cửu, nhận ra Chúa Giêsu là Đấng tốt lành có thể giúp anh đạt đến sự trọn lành, nên gặp Chúa và hỏi : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?”... Anh càng đáng khen hơn nữa khi đã giữ giới răn Chúa từ nhỏ... nhưng tiếc thay khi Chúa gọi theo sát Ngài, “người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.”
Lạy Chúa, mong sao con cái chúng con được giáo dục tốt trong gia đình, biết giữ luật Chúa từ nhỏ, để khi lớn lên là bạn trẻ, dù giàu có vẫn không tự mãn, luôn đến với Chúa để tìm kiếm Nước Trời, hướng đến sự trọn lành... và nếu được Chúa thương kêu gọi cách quyết liệt hơn, dám từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.