Ads 468x60px

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Chúa nhật 19-tn-A

Mt 14 :
...Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”
Suy niệm :
Phêrô là dân chài chuyên nghiệp, có thể bơi và nằm trên mặt nước mà không bị chìm, nghe và tin lời Chúa bảo “Cứ đến !” “Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước.” Ông đã đứng và đi trên mặt nước, vượt trên sức tự nhiên của ông... nhưng khi yếu tin và lo sợ, ông lại chìm, mất khả năng bơi, phải kêu Chúa cứu...
Lạy Chúa, nếu đức tin con đủ mạnh và bước theo lời mời gọi của Chúa, chúng con có thể làm được những điều phi thường hơn cả thực lực hay khả năng tự thân con; ngược lại, nếu quên Chúa quyền năng đang hiện diện, thiếu lòng tin và lo sợ, chúng con sẽ tệ hơn bình thường, sẽ chìm... xin nắm lấy tay con và gia tăng đức tin cho con... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.