Ads 468x60px

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Thứ tư, 15 tn (sau Chúa nhật 15, mùa thường niên) Mt 11:

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
Suy niệm :
Là Thiên Chúa hằng sống, Đấng trung gian tối cao... Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Cha cho chúng ta, là những người bé mọn của Ngài...
Và noi gương Đức Kitô, chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen Cha, vì đã ban những ân huệ cao quí cho người thân của chúng ta, cả những người khiếm khuyết, bé mọn...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.