Ads 468x60px

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Thứ sáu, tuần XVI-TN

Thứ sáu, 16 tn
Mt 13 :
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; 21 nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
Suy niệm :
Kinh nghiệm nhà nông cho thấy đất vệ đường, sỏi đá hay bụi gai có thể canh tác nên phì nhiêu màu mỡ; và ngược lại, đất tốt có thể trở thành vệ đường, sa mạc hoá hay bỏ hoang gai mọc um tùm...
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng mình là loại đất nào, đang tốt dần hay xấu đi ? Hạt giống Lời Chúa trở nên vô ích hay sinh hoa kết quả trong đời sống chúng con ?
Nhờ cầu nguyện và siêng năng lãnh các bí tích, nguyện Thánh Thần Chúa luôn canh tân tâm hồn con, để mỗi người chúng con là ‘đất tốt’ của Tin Mừng, trổ sinh hoa trái : 30-60-100... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.