Ads 468x60px

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Thứ hai, 17 tn

Mt 13 :
Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
Suy niệm :
Nếu nhìn từ 12 tông đồ đầu tiên theo Chúa mà nay cả thế giới hơn 1 tỉ 300 triệu người Công Giáo thì quả thật Nước Chúa ở trần gian chính là Hội Thánh như ‘hạt cải, như men’ đã phát triển...
Còn nếu nhìn Giáo Hội Việt Nam thì : 1960, số tín hữu Công Giáo là 2,43 triệu người, số dân cả nước là 35 triệu, chiếm tỉ lệ 7% ; năm 2000, có 5,2 triệu / 77 triệu người, tỷ lệ 6,75% ; 2014, có 6,6 triệu / 95,2 triệu người, tỷ lệ là 7% ; 19/12/2019 dân số 96,2 triệu người, có 16 tôn giáo được phép hoạt động với 13,2 triệu tín đồ, chiếm 13,7% tổng số dân cả nước. Trong đó số người theo Công Giáo là đông nhất với 5,9 triệu người, chiếm 6,1% dân số. Tỷ lệ dân số Công Giáo sút giảm từ 6,61% năm 2009, xuống còn 6,1% năm 2019...
Lạy Chúa, tất cả chúng con đều có trách nhiệm và thao thức cho việc mở mang nước Chúa, vì “bản chất của Hội Thánh là truyền giáo”... xin giúp chúng con sống chứng nhân của Tin Mừng... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.