Ads 468x60px

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Thánh Ghêgôriô

“Có ba điều cho thấy rõ đặc điểm của đời sống Ki-tô hữu : hành động, lời nói và tư tưởng. Trong ba điều trên, trước hết là tư tưởng. Thứ đến là lời nói, vì lời nói dùng từ ngữ để bộc lộ và giãi bày tư tưởng đã được cưu mang và hình thành trong tâm trí. Sau tư tưởng và lời nói là hành động, vì hành động dùng việc làm để thực hiện những gì đã được tâm trí nghĩ ra. Vậy nếu trong cuộc sống, chúng ta phải hành động, suy nghĩ hay nói năng, thì mọi lời nói, việc làm, tư tưởng của chúng ta cần phải phù hợp với các danh hiệu cao vời vốn được dùng để tuyên xưng Đức Ki-tô. Như thế, chúng ta sẽ không nghĩ gì, không nói gì, không làm gì trái với ý nghĩa tuyệt vời của các danh hiệu đó.
Vậy người nào đã được phúc mang danh hiệu cao cả của Đức Ki-tô phải làm gì nếu không phải là suy xét cẩn thận mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, và thẩm định xem mỗi tư tưởng, lời nói, việc làm ấy có hướng tới hay lạc xa Đức Ki-tô không ?” (Thánh Ghêgôriô)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.