Ads 468x60px

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

ĐTC Phanxicô, 30/05/2020

“Khi chúng ta thoát khỏi đại dịch này, chúng ta sẽ không thể tiếp tục làm những gì chúng ta đã làm và đang làm. Không, mọi thứ sẽ khác...
Trong các thử thách lớn, trong đó có thử thách của đại dịch này, chúng ta sẽ đi ra tốt hơn hoặc xấu hơn. Không còn như cũ. Tôi xin hỏi anh chị em: Anh chị em muốn thoát ra như thế nào? Tốt hơn hay xấu hơn? Chúng ta cần Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta đôi mắt mới, Ngài mở lòng trí chúng ta để chúng ta đối diện được với giây phút hiện tại và tương lai với bài học kinh nghiệm: chúng ta là một nhân loại. Không ai có thể tự mình cứu mình. Không một ai...
Chúng ta biết điều này, nhưng đại dịch mà chúng ta đang sống đã làm cho chúng ta sống điều này một cách bi thảm hơn. Bổn phận trước mắt chúng ta là chúng ta phải xây dựng một thực tế mới, trong khi ngày nay thế giới đang đau khổ, thế giới đang bị tổn thương, […] nhất là nơi những người nghèo nhất bị bỏ rơi...
Tất cả những đau khổ này sẽ chẳng ích gì nếu chúng ta không cùng nhau xây dựng một xã hội công chính hơn, chính trực hơn, không phải bằng lời, nhưng qua sự việc...
Và đó là lý do vì sao chúng ta phải mở lòng ra với Chúa Thánh Thần để Ngài thay đổi tâm trí, để chúng ta trở thành người tốt hơn. Đó là công việc của tất cả chúng ta, tất cả.” (ĐTC Phanxicô, 30/05/2020)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.