Ads 468x60px

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

ĐTC Phanxicô, 21/06/2020

“Các con đừng sợ...” (Mt 7, 26)
“...Các tông đồ có thể lo sợ vì cảm thấy chính Thiên Chúa đã bỏ rơi họ, Chúa xa cách và im lặng. Cả trong trường hợp này, Chúa Giêsu khuyên đừng sợ hãi, vì tuy tiến qua những cảm tưởng ấy hay những cạm bẫy khác, cuộc sống của các môn đệ nằm chắc trong tay Thiên Chúa, Đấng yêu thương và giữ gìn họ. Đây không phải chỉ là một lời khuyên nhủ hãy phục hồi sức mạnh và can đảm đứng trước những sầu muộn và nguy hiểm. Không phải vậy, đó là một xác tín rõ ràng Chúa mời gọi chúng ta hãy canh tân trong hành trình mỗi ngày mỗi lúc của chúng ta. Chúa Cha chăm sóc chúng ta, vì chúng ta thật có giá trị lớn trước mặt Ngài. Điều quan trọng là chứng tá đức tin can đảm rõ ràng: “Nhìn nhận Chúa Giêsu trước mặt mọi người”, đó là điều kiện để được Chúa Giêsu “nhìn nhận” trước mặt Chúa Cha; là điều kiện để được cứu độ, được sự sống đời đời cùng với Chúa trên thiên đàng.
Xin Mẹ Maria rất thánh, mẫu gương về lòng tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa trong những lúc nghịch cảnh và nguy hiểm, giúp chúng ta đừng bao giờ chiều theo sự thất vọng, nhưng luôn phó thác cho Chúa và ơn thánh của Ngài, mạnh mẽ hơn sự ác.” ( ĐTC Phanxicô, 21/06/2020)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.