Ads 468x60px

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Đn 3:

Đn 3:
25 Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng :
34“Ôi ! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con,
đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài !
35Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham,
với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en,
xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con...
38Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh,
chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy.
Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết,
lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn,
chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa
để chúng con được Chúa xót thương.
39Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối
và tinh thần khiêm nhượng của chúng con,
thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.
40Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay
cũng làm đẹp ý Ngài như vậy.
Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng,
vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng.
41Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa,
kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan.
Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ.
42Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu
và lòng thương xót vô biên của Ngài
khi Ngài đối xử với chúng con.
43Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu
mà giải thoát chúng con
và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa.”
Azariah stood up in the fire and prayed aloud:
"For your name's sake, do not deliver us up forever, or make void your covenant.
Do not take away your mercy from us, for the sake of Abraham, your beloved, Isaac your servant, and Israel your holy one,
To whom you promised to multiply their offspring like the stars of heaven, or the sand on the shore of the sea.
For we are reduced, O Lord, beyond any other nation, brought low everywhere in the world this day because of our sins.
We have in our day no prince, prophet, or leader, no holocaust, sacrifice, oblation, or incense, no place to offer first fruits, to find favor with you.
But with contrite heart and humble spirit let us be received;
As though it were holocausts of rams and bullocks, or thousands of fat lambs, So let our sacrifice be in your presence today as we follow you unreservedly; for those who trust in you cannot be put to shame.
And now we follow you with our whole heart, we fear you and we pray to you.
Do not let us be put to shame, but deal with us in your kindness and great mercy.
Deliver us by your wonders, and bring glory to your name, O Lord"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.