Ads 468x60px

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Hc 47:

Hc 47:
8 Trong hết mọi việc làm,
Vua Đavít dùng lời tôn vinh chúc tụng
mà ngợi khen Đấng Thánh Tối Cao ;
với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi
tỏ lòng yêu mến Đấng tạo thành ông.
9Ông cắt đặt ca viên,
để trước bàn thờ, họ hát những bài ca thánh thót.
10Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng,
và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo,
để trong những ngày ấy, Danh Thánh được ca khen
và từ sáng sớm, lời chúc tụng vang lên trong đền thánh.
11Đức Chúa đã xoá bỏ tội lỗi của ông
và nâng cao uy thế ông luôn mãi.
Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước :
cho vương quyền ông muôn năm tồn tại,
và ban cho ông ngai vinh hiển trong Ít-ra-en.
With his every deed David offered thanks to God Most High, in words of praise. With his whole being he loved his Maker and daily had his praises sung; He added beauty to the feasts and solemnized the seasons of each year With string music before the altar, providing sweet melody for the psalms. So that when the Holy Name was praised, before daybreak the sanctuary would resound. The Lord forgave him his sins and exalted his strength forever; He conferred on him the rights of royalty and established his throne in Israel.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.