Ads 468x60px

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

GIÁO LÝ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO

BÀI 3: “...qua Mẹ chúng con được gặp gỡ chính Thiên Chúa...”
1- Kinh Đức Mẹ Tàpao là một bài giáo lý rất xúc tích, cô động về Thánh Mẫu học, diễn tả chuẩn mực lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria: để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã ban cho Mẹ “đầy ơn phúc và nhắc chúng ta dến với Đức Mẹ để lãnh nhận ơn Chúa, canh tân đời sống theo thánh ý Chúa...
(XIN MỜI ĐỌC TIẾP)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.