Ads 468x60px

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

GIÁO LÝ CHUNG LỄ CHÚA NHẬT: Bài 01/2020

-Bỏ bớt kinh để đọc chung trước khi tập đáp ca, vào lễ chiều Thứ bảy và sáng CN; người đọc dùng micro đọc lớn cả câu hỏi (H) và thưa (T) để cộng đoàn đọc theo…
-Linh động khi có thời gian nhiều thì đọc 2 lần
-Chúa Nhật nào có rao hôn phối hay thông báo dài thì có thể bỏ
-Đọc cho đến khi có bài giáo lý mới thay thế
-(Vi tính chỉ đánh số câu theo thứ tự ở phía trước (1-2-3..) còn số trong [ ] là để tham chiếu sách giáo lý của HĐGMVN, không cần đánh vào TV)

(XIN MỜI XEM TIẾP)
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.