Ads 468x60px

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Ep 6:


Ep 6:
1 Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa : 3 Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. 4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.
Children, obey your parents [in the Lord], for this is right. “Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may have a long life on earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.