Ads 468x60px

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

THÔNG BÁO: về việc thuyên chuyển linh mục & các ngày lễ.

Theo nguồn tin Tòa Giám mục Phan Thiết (http://gpphanthiet.com/index.php/news/Thong-Bao/THONG-BAO-ve-viec-thuyen-chuyen-linh-muc-cac-ngay-le-4461/)

THÔNG BÁO: về việc thuyên chuyển linh mục & các ngày lễ.
Kính thưa quý Cha và cộng đoàn dân Chúa,
Vì nhu cầu mục vụ trong Giáo phận, sau khi tham khảo ý kiến của quý Cha trong Ban Tư Vấn, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết, đã quyết định như sau:
1.      Về việc thuyên chuyển linh mục:
        -          Thứ Hai, ngày 01/5/2017: Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu sẽ rời giáo xứ Vinh Tân về Tòa Giám mục. Nghi thức được cử hành với giờ Chầu Thánh Thể lúc 9g00 tại Tòa Giám mục.
        -          Thứ Tư, ngày 03/5/2017: Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh sẽ rời giáo xứ Tân Tạo về giáo xứ Vinh Tân. Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ sẽ được cử hành lúc 9g00 (quý cha mặc lễ phục đỏ).
        -          Thứ Sáu, ngày 05/5/2017: Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh sẽ rời Tòa Giám mục về giáo xứ Tân Tạo. Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ sẽ được cử hành lúc 9g00 (quý cha mặc lễ phục trắng).
2.      Về các ngày lễ:
        -          Thứ Năm, ngày 04/5/2017: Thánh lễ Giỗ mãn tang Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi sẽ được cử hành lúc 9g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.
        -          Chúa Nhật, ngày 14/5/2017: Thánh lễ mừng Ngân Khánh Giám mục của Đức Cha Tôma, Giám quản Tông tòa Giáo phận, sẽ được cử hành lúc 9g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.
        -          Thứ Năm, ngày 08/6/2017: Thánh lễ Giỗ 100 ngày Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống sẽ được cử hành lúc 9g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.

Xin quý Cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện để các sinh hoạt mục vụ trong Giáo phận chúng ta được diễn tiến cách tốt đẹp theo ý Chúa.
Kính chúc quý Cha và cộng đoàn dân Chúa đón nhận nhiều niềm vui trong ơn thánh Chúa./.
Tòa Giám mục Phan Thiết, ngày 11 tháng 4 năm 2017,
Văn phòng Tòa Giám mục,
Lm. G. Vianney Dương Nguyên Kha
Thư ký

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.