Ads 468x60px

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Ai Tín Thân Phụ Linh mục Gioan Nguyễn Kim Hà - Quản xứ Gx Cù MiTRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Gia đình chúng con thương tiếc báo tin:
Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Thất.
Sinh ngày: 01/01/1927, tại Ba làng – Tỉnh Gia – Thanh Hóa.
Là Thân phụ Linh Mục Gioan Nguyễn Kim Hà (Quản xứ Cù Mi, Giáo hạt Hàm Tân, Giáo phận Phan Thiết). 
Đã về nhà Cha lúc 7g30’, ngày 29 tháng 12 năm 2016 tại giáo xứ Thanh Hải.
Hưởng thọ 89 tuổi.
Thánh lễ an táng: vào lúc 6 giờ 00’, thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Tại Thánh đường Giáo xứ Thanh Hải, Giáo phận Phan Thiết do Cha Hạt trưởng chủ tế.
Kính xin Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ cùng Quý vị hiệp lời cầu nguyện cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Tang gia đồng kính báo.
Bà cố Maria Nguyễn Thị Trí và Linh mục Gioan Nguyễn Kim Hà cùng tang quyến.
 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.