Ads 468x60px

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Thánh Lễ MISA bằng tiếng English (có phụ đề tiếng Việt)

NGHI THỨC THÁNH LỄ
THE ORDER OF MASS 

----------- o0o -----------

NGHI THỨC ĐẦU LỄ:
INTRODUCTORY RITES

Linh mục(LM): Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Giáo dân(GD): Amen.
ALL: Amen.

LM: Nguyên xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em (hoặc: Chúa ở cùng anh chị em).
Priest: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all (Or : The Lord be with you).

Giáo dân(GD): Và ở cùng Cha.
ALL: And also with you.

---------------------
NGHI THỨ SÁM HỐI:
PENITENTIAL RITE

LM: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành Thánh lễ.
Priest: As we prepare to celebrate the mystery of Christ's love, let us acknowledge our failures and ask the Lord for pardon and strength

LM & GD: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
ALL: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what i have done, and in what I have failed to do, and I ask blessed Mary, ever virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord, our God.

LM: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life.

GD: Amen.
ALL: Amen.

X: Xin Chúa thương xót chúng con 
Priest: Lord, have mercy.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con
ALL: Lord, have mercy.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Priest: Christ, have mercy.
Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
ALL: Christ, have mercy
X: Xin Chúa thương xót chúng con
Priest: Lord, have mercy.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con
ALL: Lord, have mercy.

-------------------
KINH VINH DANH 
GLORIA
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đầng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesu Christ, only Son of the Father. Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us, you are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are thr Holy One, you alone are the Lord, you alone are the most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the Glory of God the Father. Amen.

---------------------
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ :........
OPENING PRAYER :.......

BÀI ĐỌC 1 
FRIST READING

Thừa tác viên lời Chúa: Lời của Chúa ….
Lector: The word of the Lord....

GD: Tạ ơn Chúa.
All: Thanks be to God.

ĐÁP CA 
RESPONSORIAL PSALM

BÀI ĐỌC 2 
SECOND READING

Thừa tác viên lời Chúa: Lời của Chúa 
Lector: The word of the Lord....

GD: Tạ ơn Chúa.
All: Thanks be to God.

ALLELUIA.
ALLELUIA

LM: Chúa ở cùng anh chị em 
Priest: The Lord be with you.

GD: Và ở cùng Cha.
All: And also with you.

LM: Bài trích phúc âm theo thánh....
Priest: A reading from the Holy Gospel according to...

GD: Lạy Chúa, vinh danh Chúa 
All: Glory to you , Lord.

PHÚC ÂM
GOSPEL
Sau khi đọc xong:

LM: Đó là lời Chúa.
Priest: The Gospel of the Lord.

GD: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa 
All: Praise to you , Lord Jesus Christ.

--------------
KINH TIN KÍNH
NICENCE CREED

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giesu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào Thập Giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Phong-xi-ô Phi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Ngưới sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các Tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of the God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from light, true God frome true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven. By the power of the Holly Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, He suffered, died , and was buried. On the third day He rose again in fulfillment of the Scriptures, He ascened into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in Glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holly Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, He is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets. We believe in one only Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurretion of the dead, and the life of the world to come. Amen.

-----------------------
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 
PRAYER OF THE FAITHFUL

Người đọc: Chúng ta cầu xin Chúa...
Lector: Let us pray to the Lord...

GD: Xin Chúa nhậm lợi chúng con.
All: Lord , hear our prayer.

-----------------
PHỤNG SỰ THÁNH THỂ
LITURGY OF THE EUCHARIST

LM: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con.
Priest: Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have thí bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life.

GD: Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
All: Blessed be God for ever.

LM: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người, xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Priest: Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and wok of human hands. It will become our spiritual drink.

GD: Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
All: Blessed be God for ever.

LM: Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chấp nhận.
Priest: Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.

GD: Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh người.
All: May the Lord accept the sacrifice at your hand, for the praise and glory of his name, for our good of all the Church.

------------------
LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ
PRAYER OVER THE GIFTS

X: Chúa ở cùng anh chị em.
Priest: The Lord be with you.

Đ: Và ở cùng Cha.
All: And also with you.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.
Priest: Lift up your hearts.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.
All: We lift them up to the Lord.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Priest: Let us gives thanks to the Lord, our God.

Đ: Thật là chính đáng.
All: It is right to give him thanks and praise.

-------------------
THÁNH-THÁNH-THÁNH
SANCTUS
Thánh, Thánh, Thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
All: Holy, Holy, Holy Lord, God of power and might, Heaven and earth are full of your glory. Hosana in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosana in the highest.

---------------------
KINH NGUYỆN THÁNH THỂ
EUCHARIST PRAYER

LM: Đây là mầu nhiệm đức tin.
Priest: Let us proclaim the mystery of faith:

GD: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
All: Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.

LM: Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thưở muôn đời.
Priest: Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spririt, all glory and honor is yours, almighty Father, for ever and ever.

GD: Amen
All: Amen

------------------
NGHI THỨC HIỆP LỄ
COMMUNION RITE

LM: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Priest: Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gaves us.

LM & GD: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trợi Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng cọn Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

LM: Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình ạn Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Priest: Diliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, JesusChrist.

GD: Vì Chúa là Vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
All: For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.

LM: Lạy Chúa Giê su Ki tô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Priest: Lord JesusChrist, you said to your aspotles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom where you live ever and ever.

GD: Amen
All: Amen.

LM: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Priest: The peace of the Lord be with you always.

GD: Và ở cùng Cha.
All: And also with you.

LM: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Priest: Let us offer each other a sign of peace.

------------------
LẠY CHIÊN THIÊN CHÚA
LAMB OF GOD

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian , xin thương xót chúng cọn Lạy Chiên Thiên Chúa , Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
All: Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.

LM: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Priest: This is the Lamb of God who take away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper.

LM & GD: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
All: Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed.


-----------------------
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ
PRAYER A FTER COMMUNION

LM: Chúa ở cùng anh chị em
Priest: The Lord be with you.

GD: Và ở cùng Cha.
All: And also with you.

LM: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Priest: May almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holly Spirit.

GD: Amen
All: Amen.

LM: Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an.
Priest: The Mass is ended, go in peace.

GD: Tạ ơn Chúa.
All: Thanks be to God.
(Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.