Ads 468x60px

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Bầu cử HĐMV Giáo xứ nhiệm kỳ 2014 -2018

Sau Thánh lễ nhì sáng Chúa nhật I Mùa chay, ngày 09-03-2014. Cha xứ Ga Nguyễn Kim Hà đã đã chủ trì cuộc họp HĐMV Giáo xứ bất thường, nhằm thông qua các phương thức đề cử và bầu chọn những giáo dân thật sự có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức và lòng nhiệt thành phục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2014-2018. Qua một buổi sáng họp bàn cụ thể, Cha xứ cũng như HĐMV Giáo xứ thống nhất thành lập Tổ Bầu cử gồm các thành phần như sau: Đại diện 6 Giáo khu: 6 vị; 2 vị Đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Hội Gia trưởng; Ban Thường Vụ - HĐMV sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, và giám sát.

Phương thức Bầu cử HĐMV Giáo xứ nhiệm kỳ 2014 -2018 như sau:

1. BĐH các Giáo khu nhận phiếu bầu: Ngày 09-03-2014, sau đó BĐH các Giáo khu sẽ phát phiếu Đề cử đến từng gia đình trong Giáo khu mình.
2. Mỗi Gia đình sẽ chọn từ 3 - 5 người xứng đáng trong giáo xứ và ghi tên vào phiếu đề cử.
3. Ngày bỏ phiếu: Chúa nhật II MC, ngày 16-3-2014. Trong nhà thờ sẽ đặt 2 thùng phiếu, Giáo dân sẽ đi tham dự Thánh lễ và bỏ phiếu.
4. Sau Thánh lễ chiều Chúa nhật II MC, ngày 16-3-2014, Tổ Bầu cử sẽ kiểm phiếu, chọn ra 8 vị có tổng số phiếu đề cử cao nhất vào BTV - HĐMV và các Ủy viên. Sau đó, sẽ công bố và niêm yết kết quả Bầu cử bằng văn bản.

Bầu cử Ban điều hành các Giáo khu:

1. BĐH các Giáo khu nhận phiếu Đề cử BĐH Giáo khu: Ngày 23-03-2014, Chúa nhật III MC. Sau đó BĐH các Giáo khu sẽ phát phiếu Đề cử đến từng gia đình trong Giáo khu mình.
2. Mỗi Gia đình sẽ chọn từ 2 - 3 người xứng đáng và ghi tên vào phiếu đề cử Giáo khu.
3. Ngày bỏ phiếu: Chúa nhật IV MC, ngày 23-3-2014. Trong nhà thờ sẽ đặt 2 thùng phiếu, Giáo dân sẽ đi tham dự Thánh lễ và bỏ phiếu bầu BĐH Giáo khu.
4. Sau Thánh lễ chiều Chúa nhật IV MC, ngày 23-3-2014, Tổ Bầu cử sẽ kiểm phiếu, chọn ra 3 vị có tổng số phiếu đề cử cao nhất của từng Giáo khu vào BĐH Giáo khu. Sau đó, sẽ công bố và niêm yết kết quả Bầu cử bằng văn bản.

Bầu cử Ban Trị sự Hội Gia trưởng và Hội Bà Mẹ Công giáo:


-Sẽ tổ chức sau khi Bầu cử Ban điều hành các Giáo khu.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.