Ads 468x60px

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Thông báo mời họp HĐMV Tổng kết Mục vụ 2003 và Mục vụ Quý I/2014 (05/01/2014)


Giáo phận Phan Thiết 
 Giáo hạt Hàm Tân                                         
Giáo xứ Cù Mi                                                             Cù Mi, ngày 31 tháng 12 năm 2013    
 Số: 11 /GM-HĐMV             
                                   THƯ MỜI

Để Tổng kết Mục vụ Giáo xứ năm 2013
và đề ra phương hướng kế hoạch Mục vụ Quý I/2014
 Được sự chấp thuận của Cha Chánh xứ.
BTV- HĐMV GIÁO XỨ
Trân trọng kính mời:  Quý BĐH 6 giáo khu, BTS Các Hội đoàn, Thành viên các tổ Mục vụ trong giáo xứ, Quý Dì đại diện Cộng đoàn Cù Mi và Cộng đoàn Philipphe.
Đến tham dự cuộc họp HĐMV Giáo xứ mở rộng, vào lúc: 8g30 giờ sáng, Chúa nhật Chúa Hiển linh, ngày 05/01/2014.  
Địa điểm:  Tại Phòng họp Giáo xứ.
Vì lợi ích chung của giáo xứ, rất mong quý vị có mặt đúng giờ và tham dự đông đủ.
(Xin BĐH 6 Giáo khu và BTS các Hội đoàn,gởi bản Báo cáo Sơ kết Mục vụ Quý III).
                                                                                   
TM. HĐMV GX
                                                                                                       Chủ tịch 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                             JB. PHAN CHÂU THANH    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.