Ads 468x60px

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Thơ: Mẹ Tình Thương

MẸ TÌNH THƯƠNG

Ma-ri-a Mẹ của con
Mẹ hiền nhân ái sắc son ơn trời
Tình thương Mẹ rất tuyệt vời
Đón nguồn ơn thánh bởi trời tặng ban
Suối nguồn hạnh phúc bình an
Mẹ là kiều diễm cao sang muôn đời
Bởi vì một tiếng vâng lời
Mẹ được Thiên Chúa ngỏ lời kết duyên
Mẹ là hình ảnh con thuyền
Đưa người lữ khách đắm chìm lầm than
Dẫn vào chính ngỏ thiên đàng
Hợp cùng thần thánh ca vang Chúa Trời
Mẹ tuy địa vị cao vời
Vẫn hằng gần gũi nghe lời chúng nhân
Giúp người trần thế khi cần
Ơn lành hồn xác vô ngần bao la
Mẹ ơi! Xin chớ lìa xa
Khi con yếu đuối quỷ ma dẫn đường
Tội đời con vẫn còn vương
Mẹ thương nâng đỡ đêm trường đời con
Giữ con luôn được an toàn
Tâm hồn thanh sạch không còn kêu ca
Trở về với Chúa là Cha
Đường tình ngang trái quyết xa tội đời
Xin Mẹ che chở mọi bề
Cùng nguồn ơn thánh tràn trề niềm vui.


HẠT BỤI 

Sài gòn, ngày 01 tháng 01 năm 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.