Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Thơ: LỄ THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI.


Tình yêu Chúa Ki tô thúc bách tôi” (2Cr 5,14)    


TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI


Phao lô dân ngoại ngày xưa
Trước khi gặp Chúa vẫn chưa hài lòng
Quyết tâm ra sức lập công
Diệt trừ đạo mới không còn chướng tai
Bảo tồn di sản không phai
Tinh thần đạo cũ chẳng sai chút nào
Trên đường Đamas ra sao
Từ trên lưng ngựa ngã nhào khỏi cương
Một tia sáng chiếu tỏ tường
Trung tâm nhãn mắt vẫn thường nhìn xa
Giờ đây chỉ biết kêu la
Chân tay run rẩy nhận ra phận hèn
Từ Trời nghe tiếng như kèn
Thổi vào màng nhĩ lèn phèn rối ren
Hoàn hồn nghe rõ ngay tên
Sao-lô làm chuyện chẳng nên phải làm
Giã từ vũ khí bất kham
Trở về chân lý lòng cam sứ đồ
Ra đi gian khổ chẳng lo
Chỉ cần có Chúa ban cho nơi mình
Hết lòng để Chúa tôn vinh
Nước trời mở rộng vượt nghìn không gian
Tin Mừng đuốc sáng bình an
Trời cao dọi chiếu muôn vàn ơn thiêng
Mở ra trên khắp mọi miền
Năm châu bốn bể kết liên lời thề
Trung thành với Chúa trọn bề
Đức tin kiên vững không hề lung lay
Mỗi ngày nước Chúa đẹp thay
Nguồn ơn cứu độ ban ngay muôn người
Chỉ cần tin ở Ngôi Lời
Nhận con Thiên Chúa bởi trời tặng ban
Cứu nhân độ thế trần gian
Con đường dẫn tới thiên đàng mai sau
Nguyện xin ơn thánh dạt dào
Đỗ tràn hồng phúc đồng bào chúng con./.


HẠT BỤI


Sài gòn, ngày 25 tháng 01 năm 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.