Ads 468x60px

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

PHỤNG VỤ TRONG THÁNG LINH HỒN

CHƯƠNG TRINH LỄ TRONG THÁNG 11. 2013
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Thứ Tư: ngày 30.10.2013 kết thúc tháng Mân Côi.
Chiều: 17g30 Chuông nhất.
            18g00 Trống hai.  Nguyện kinh.
Cung Nghinh Đức Mẹ, Dâng Hoa và Chầu Thánh Thể. Ca đoàn Cécilia phụ trách
Thứ Sáu: ngày 01. 11. 2013  Các Thánh Nam Nữ (Lễ Trọng)
Sáng:  04g00 Chuông nhất.
           04g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Ca đoàn Thánh Gia phụ trách.
Chiều: 17g30 Chuông nhất.
            18g00 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Ca đoàn Cécilia phụ trách.
Thứ Bảy:  ngày 02 .11 .2013 Cầu cho Các Linh Hồn
Sáng:    04g00 Chuông nhất.
             04g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ.
Chiều:   17g30 Chuông nhất.
             18g00 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Tại Đất Thánh Giáo xứ. Cđ. Cécilia phụ trách.
Chủ Nhật: ngày 03. 11 .2013 Ngày Bế Mạc Năm Thánh Đức Tin
Sáng:    04g00 Chuông nhất.
             04g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Tại Nhà Thờ Giáo xứ.
Chiều:   16g00 Chuông nhất.
              16g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Tại Đất Thánh Giáo xứ. Cđ. Cécilia phụ trách.
Các ngày trong Tuàn từ Thứ Hai đến Thứ Năm.
Sáng:    04g00 Chuông nhất.
             04g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Tại Nhà Thờ Giáo xứ.
Chiều:   17g30 Chuông nhất.
              18g00 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Tại Đất Thánh Giáo xứ. Cđ. Cécilia phụ trách.
Ca đoàn Thánh Gia phụ trách: Chiều thứ hai và thứ Tư.
Ca đoàn Cécilia phụ trách: Chiều thứ ba và thứ Năm.

Đặc Biệt ngày Thứ Sáu: 08. 11.2013 Bế Mạc Năm Thánh Đức Tin Thuộc cấp Giáo Hạt.
Chiều lúc 17g00 có Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh tại Nhà Thờ Giáo xứ Thanh Xuân.   

Chiều các ngày Chủ nhật trong Tuần đều có Thánh Lễ tại Đất Thánh Giáo xứ như sau:.
Chủ Nhật: Ngày 10. 11. 2013 
              16g00 Chuông nhất.
             16g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Ca đoàn Thánh Gia phụ trách
Thứ Bảy: Ngày 16.11.2013 Lễ thay chiều Chủ Nhật
              16g00 Chuông nhất.
             16g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Ca đoàn Cécilia phụ trách.

Sáng Chủ Nhật 17.11.2013 các BTV Giáo xứ Họp Mặt Mừng Lễ CTTĐVN lúc 8g00 và Bế Mạc Năm Thánh Đức Tin Cấp Giáo Phận. Thánh Lễ vào lúc 15g 00 Tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.

Chủ Nhật: Ngày 24. 11. 2013 
              16g00 Chuông nhất.
             16g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Ca đoàn Thánh Gia phụ trách
Thứ  Sáu, ngày 22. 11. 2013 Bổn Mạng ca đoàn Cécilia.
Thứ Hai, ngày 25.11. 2013 Bổn Mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Ca đoàn Thánh Gia phụ trách.
Kết thúc Tháng Cầu cho các Linh Hồn :Thứ bảy: ngày 30. 11. 2013
Sáng:    04g00 Chuông nhất.
             04g30 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Tại Nhà Thờ Giáo xứ.
Chiều:   17g30 Chuông nhất.
             18g00 Trống hai. Nguyện kinh và Thánh Lễ. Tại Đất Thánh Giáo xứ. Cđ. Thánh Gia phụ trách.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.