Ads 468x60px

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm C


24/11/2013
PHÚC ÂM:   Lc 23, 35-43
"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI".
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".  
Đó là lời Chúa.

................................................................................

Suy Niệm Lời Chúa

24/11/2013

24/11/13 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C
Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Lc 23,35-43

NGAI CỦA VUA VŨ TRỤ

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá thưa với Đức Giê-su: “Lạy Ngài, khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi!” Đức Giê-su đáp: “Ta bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)

Suy niệm: Thánh Athanasiô nói: Thánh giá chính là ngai Đức Giê-su ngồi dạy chúng ta. Ngài dạy ta chống lại cơn cám dỗ muốn rút lui khỏi thập giá. Ngài dạy ta tha thứ cho kẻ thù. Đặc biệt, Đấng hấp hối lại hứa với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Lúc đó, thập giá trở thành ngai của Đức Kitô Vua Vũ Trụ. Khi Ngài yêu thương, tha thứ, đem lại ơn hoán cải cho người trộm lành, mở rộng cánh cửa Vương Quốc Nước Trời, chính là lúc Ngài biểu lộ Vương Quyền của mình hơn cả. Một vị Vua vì yêu nên đến sống với thần dân, vì yêu nên chết cho thần dân, và cũng vì yêu nên sống lại để đưa thần dân đến hưởng hạnh phúc muôn đời với mình.

Mời Bạn: Mừng lễ Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ nào có ý nghĩa gì nếu trước hết, bạn không tôn Ngài là Vua của vũ trụ lòng bạn. Vậy bạn hãy chọn Chúa Kitô làm vua của lòng bạn. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bạn hãy là một thần dân tuân phục vị vua nhân lành ấy.

Sống Lời Chúa: Học hỏi tinh thần Vua Giê-su qua Phúc Âm và tìm mọi cách đưa tinh thần ấy vào mọi lĩnh vực của cuộc sống: hôn nhân, gia đình, xã hội, bạn bè, lao động,…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Vua Vũ Trụ,  nếu Chúa là Vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục, là Vua của hơn tám trăm ngàn nữ tu, là Vua của một tỉ người Công giáo, thì thế giới này sẽ đổi khác. Ước gì chúng con chấp nhận để Chúa làm vua đời mình và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.