Ads 468x60px

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Tác giả: Thầy Paul Duy Yên

NHỚ NGOẠI


Ngoại ơi! Con nhớ Ngoại nhiều
Ngoại đi xa lắm bao nhiêu năm rồi
Lòng con cảm  thấy  bồi hồi
Khi hình ảnh Ngoại vẫn ngồi nhìn con.
Tấm lòng nhân ái sắc son
Gương lành phản chiếu vẫn còn hôm nay
Một đời vất vả đắng cay
Yêu thương Ngoại đã hằng ngày hy sinh
Dưỡng nuôi mẹ cháu hết tình
Các Dì, các cậu, một mình Ngoại lo
Tình yêu quảng đại phải cho
Chăm lo hạnh phúc ấm no vuông tròn
Giờ đây tuy Ngoại chẳng còn
Nhưng lòng con vẫn sắc son một niềm
Hằng luôn cất giữ  trong tim
Với lòng con thảo đắm chìm tình yêu
Con luôn ghi nhớ bao điều
Những lời tha thiết trăm chiều Ngoại ơi!
Nguyện xin Thiên Chúa trên trời
Dủ lòng thương xót nghe lời con xin
Tâm tình cùng với lời kinh
Xin Ngài tha thứ tội khiên cho Người.

Sài gòn, ngày 10 tháng 10 năm 2013
Hạt Bụi


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.