Ads 468x60px

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thông báo Họp HĐMV QUÝ IV/2013Giáo phận Phan Thiết                    
 Giáo hạt Hàm Tân                                                                                
  Giáo xứ Cù Mi      
     Số: 07 /GM-HĐMV             THƯ MỜI
                                  
                                                                   Cù Mi, ngày 22 tháng 9 năm 2013 

Để sơ kết Mục vụ Giáo xứ Quý III-2013
và đề ra phương hướng kế hoạch Mục vụ Quý IV
 Được sự chấp thuận của Cha Chánh xứ.
BTV- HĐMV GIÁO XỨ
Trân trọng kính mời:  Quý vị là thành viên HĐMV giáo xứ
Đến tham dự cuộc họp, vào lúc: 8g30 giờ sáng, CN XXVI- TN, ngày 29/09/2013.  
Địa điểm:  Tại Phòng họp Giáo xứ.
Vì lợi ích chung của giáo xứ, rất mong quý vị có mặt đúng giờ và tham dự đông đủ.
(Xin BĐH 6 Giáo khu và BTS các Hội đoàn,gởi bản Báo cáo Sơ kết Mục vụ Quý III).
                                                               TM. HĐMV GX
                                                                     Chủ tịch 

                                                                                   

                                                      JB. PHAN CHÂU THANH    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.