Ads 468x60px

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Chùm thơ của Thầy Paul Duy Yên

Mừng Chúa Phục Sinh
Hoan ca mừng Chúa Phục Sinh
Giêsu chính vị Cứu Tinh gian trần
Tình yêu cứu độ tràn  dâng
Chết treo thập giá hiến thân cứu đời
Ngài là hình ảnh tuyệt vời
Trở nên chiên lễ nên Lời của Cha
Mấy ngày trong lễ Vượt qua
Chứng minh tình Chúa món quà trời cao
Hy sinh Chúa đến hiến trao
Để đem hạnh phúc cho bao nhiêu người
Tình yêu tỏa sáng nụ cười
Mở ra lối thoát cho đời lầm than
Chúa ơi! Tình Chúa chứa chan
Đất trời bát ngát ân ban cho đời
Đoàn con chỉ biết vâng lời
Ngày đêm suy gẫm những lời yêu thương
Phúc âm ghi rỏ từng chương
đó là nguồn sống, là phương thuốc thần.
Chúa ơi! Con nguyện hiến thân
Trở nên khí cụ bình an cho đời./.


           Sài Gòn, ngày 04 tháng 04 năm 2013                                                 

                           
 HẠT BỤI

Hoan ca mừng Chúa Phục Sinh

Giêsu con Chúa  Phục sinh
Ngài là Thiên Chúa cứu tinh  gian trần
Nguồn ơn cứu độ trào dâng
Đỗ tràn hồng phúc Thánh ân dạt dào
Giêsu!  Chúa đến hiến trao
Dâng mình đền tội cho bao nhiêu người
Chúa ôi! Chúa đến cứu đời
Hy sinh đến chết vâng lời ý Cha
Tinh yêu Chúa thật bao la
Đất trời chan chứa hoan ca ngợi mừng
Lòng con hiệp ý tuyên xưng
Ngợi khen tình Chúa tưng bừng hỷ hoan./.
   (Paul Nguyễn Duy Yên)

Mầu nhiệm tình yêu

Giêsu chúa đến cứu đời
Làm người trần thế mang lời Cha ban
Rắc gieo mần sống lan tràn
Trở nên ánh sáng tỏa lan đất trời
Giêsu! Chúa đến gọi mời
Cho ai đón nhận nghe Lời Ngài ban
Ngài là nguồn sống chứa chan
Kho tàng vĩnh cữu bình an cho đời
Vì Ngài nên chính ngôi lời
Suối nguồn lân ái bởi trời tặng ban.
Hởi người! trần thế lầm than
Tìm về bên Chúa chứa chan ân tình.
Đừng quên chuỗi hạt lời kinh,
Gẫm suy mầu nhiệm chân tình mến yêu.
Trở nên nhân chứng cao siêu
Để đem Lời Chúa cho nhiều người hơn
Chúa ơi! Con thiếu nhiều ơn
Nguyện xin thêm sức con hơn mỗi ngày./.
          
Sài gòn, ngày 22 tháng 03 năm 2013
                               HẠT BỤI

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.