Ads 468x60px

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ KỶ THUẬT HÊ THỐNG ĐIỆN NHÀ THỜ PHERO

1. SƠ ĐỒ THIẾT KẾ TỪNG KHU VỰC VÀ TỔNG THỂ


                


        BẢNG CHIẾT TÍNH THIẾT BỊ PHỤ TẢI NHÀ THỜ PHÊRÔ
Stt
Vị trí lắp đặt
Tên thiết bị
Bộ
T.Bị
/Bộ
Dãy
CSuất
/T.Bị
(W)
Tổng
Csuất
(W)
1
Đèn Trục chính
Neon 1m2 đôi
6
2
2
40
960
2
Đèn Cánh gà cung thánh
Neon 1m2 đôi
4
2
2
40
640
3
Đèn Cánh gà cung thánh
Neon 1m2 đơn
0
1
2
40
0
4
Đèn phông cung thánh
Neon 1m2
5
2
2
40
800
5
Đèn Thánh Giuse+Đức Mẹ
Đèn trang trí
1
1
2
500
1,000
6
Đèn Thánh +đèn chầu
Đèn trang trí
2
1
1
500
1,000
7
Đèn hành lang
Mâm ốp trần
9
1
2
40
720
8
Đèn tiền sãnh
Mâm ốp trần
2
1
1
40
80
9
Đèn Thánh Phêro chính diện
Đèn trang trí
1
1
1
100
100
10
Đèn tòa giảng
Đèn bàn
1
1
2
60
120
11
Đèn phòng thánh
Neon 1m2
5
2
1
40
400

Đèn cửa đi Đ2
3U
1
1
2
40
80
12
Đèn gác trên phòng thánh
Neon 1m2
5
2
1
40
400

CÔNG SUẤT ĐÈN THẮP SÁNG (W):
6,300

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A):
24
3
Đèn pha cung thánh
Cao áp Hg
6
1
1
250
1,500
4
Đèn cao áp trục chính
Cao áp Hg
4
1
1
200
800

CÔNG SUẤT ĐÈN CAO ÁP (W):
2,300

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A):
9
14
Quạt chính
Quạt CN
6
1
2
100
1,200
15
Quạt bàn thờ
Quạt đứng
1
1
2
75
150
16
Quạt cánh gà Trái (ca đòan)
Quạt tường
2
1
1
75
150
17
Quạt cánh gà Phải (Dì)
Quạt tường
2
1
1
75
150

CÔNG SUẤT QUẠT (W):
1,650

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A):
6
18
Ổ cắm
Dàn âm thanh
1
6


5,000
19
Thiết bị cắm ngòai
Camera, đèn
4
1
1
1000
4,000

CÔNG SUẤT Ổ CẮM (W):
9,000

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (A):
35

TỔNG CÔNG SUẤT ƯỚC TÍNH (W)
19,250

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN CỰC ĐẠI ƯỚC TÍINH (A)
74
 CÔNG SUÂT SỬ DỤNG THƯỜNG
15,200
CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
59

VÙNG BẢO VỆ
TÊN THIẾT BỊ
SL
S dây
PMAX
IMAX
THIẾT BỊ
 SỬ DỤNG


TỔNG ÁNH SÁNG
MCCB
1
0.26
10,320
40
50A


  Trục chính
MCB
1

960
4
10A


  Cánh gà
MCB
1

2,940
11
15A


  Cung thánh
MCB
1

2,920
11
15A


  Phòng thánh
MCB
1

480
2
15A


  Pha C.thánh
MCB
1

1,500
6
15A


  Cao áp
MCB
1

800
3
15A


  Hành lang
MCB
1

720
3
10A


TỔNG QUẠT
MCB
1
0.04
1,650
6
10A


TỔNG Ổ CẮM
MCB
1
0.23
9,000
35
40A


DỰ PHÒNG T.SÃNH
MCCB
1
0.50


63A


Trạm ĐKC
Tủ điện 24p
1


Trạm Xử lý đầu vào
Tủ điện 6P
1CD đảo Cadivi
260A


TỔNG
MCCB
1
0.49
19,250
74
75AMCB
163A


Gác Phòng thánh
CB
132A


 Tiền sãnh:
CB
2


        Trang trí
CB
15A


        Đèn
CB
10A


Gác trên
CB
125A
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.