Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tư liệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tư liệu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

SƠ ĐỒ -THIẾT KẾ

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC NHÀ CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CÙ MI

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Sổ Nhân danh Giáo xứ Cù Mi 2011


2. DANH SÁCH GIÁO KHU 2Stt
Tên
Thánh
Họ tên chủ hộ
Năm sinh
Ghi chú
Nam
Nữ
01
JB
Phạm Ngọc Anh
1962
02
Phaolo
Phạm Ngọc Vân
1974
03
JB
Phạm Ngọc Minh
1978
04
Giuse
Phạm Sáu
1933
05
JB
Lê Hiệp
1965
06
JB
Lê Văn Hy
1939
07
Phaolo
Võ Ngũ
1942
08
Terexa
Trần Thị Vang
1927
Gìa neo đơn
09
Toma
Trần Văn Hải
1957
Đi làm xa
10
Giacobe
Tràn Văn Diện
1963
           nt
11
Phero
Nguyễn Chánh
1961
           nt
12
Agata
Trần Thị Láng
1938
13
Phaolo
Phạm Anh Dũng
1970
14
JB
Ngô Văn Biết
1943
15
Philipphe
Nguyễn Hiền
1932
Mất 16.4.2011
16
Macco
Nguyễn Minh Nhật
1972
17
Anna
Nguyễn Thị Dậm
1920
Già yếu
18
Giacobe
Nguyễn Khỏe
1963
19
JB
Phạm Văn Sao
1960
20
JB
Trần Minh Đức
1961
21
Anton
Hoàng Minh Lân
1942
22
JB
Đào Minh Tùng
1979
23
Raymondo
Phạm Quốc Thái
1976
24
Agata
Cao Thị Nguyên
1928
1928
Già neo đơn
25
JB
Nguyễn Văn Mười
1967
26
Gioankim
Nguyễn Văn Tám
1962
27
Maria
Lê Thị Xuyến
1960
28
Matta
Nguyễn Thị Hiền
1932
Bệnh tật
29
Giacobe
Nguyễn Chính
1965
30
Giacobe
Nguyễn Tấn Pha
1973
31
Anna
Nguyễn T Thưởng
1945
32
Phero
Võ Công Dự
1948
33
Giuse
Thân Văn Tiện
1952
Đi làm xa
34
Giuse
Võ Văn Hùng
1956
35
Phero
Võ Văn Qúy
1955
36
JB
Võ Văn Soi
1973
37
Catarina
Võ Thị Chung
1973
38
Giuse
Phạm Quốc Nam
1970
39
JB
Phạm Quốc Việt
1972
40
Giacobe
Phan Vĩnh Phúc
1958
41
Matta
Trần Thị Gần
1931
42
Giuse
Nguyễn Thành Long
1962
43
Giuse
Đoàn Văn Lệ
1951
44
Giuse
Trần Quốc Toản
Nam
45
Giacobe
Trần Văn Hiển
1925
Gìa neo đơn
46
Anre
Lê Thanh Khâm
1929
Mất 7.12.2010
47
Maria
Nguyễn Thị Bình
1963
48
Phaolo
Trương Chấn
1958
49
Giacobe
Trương Chiêu
1924
Gìa yếu
50
Phanxico
Trương Gạch
1930
Bệnh tật
51
Giacobe
Trương Tốt
1960
52
Giuse
Hà Văn Nhuận
1950
53
JB
Hà Văn Thuận
1973
Mất
54
Giuse
Hà Thanh Tuyển
1982
55
Matta
Lê Thị Sáng
1942
56
Mad
Trần Thị Tươi
1939
57
Anre
Nguyễn Tấn Thiên
1980
59
Philipphe
Nguyễn Tấn Tài
1971
60
Phero
Nguyễn Văn Tranh
1949
61
Phero
Nguyễn Thiện Liễng
1958
62
Phero
Nguyễn Minh Quốc
1956
63
FX
Cao Thăng
1963
64
Giuse
Nguyễn Nhẫn
1947
65
JB
Nguyễn Lai
1965
Đi làm xa cả gđ
66
Phero
Nguyễn Kim Bình
1975
Bệnh tật
67
Phero
Hà Văn Tươi
1949
68
Phero
Hà Văn Tuấn
1976
69
Phero
Nguyễn Văn Thấy
1955
70
Giuse
Phan Ngọc Hoan
1962
71
Giacobe
Nguyễn Ngọc Hà
1980
72
Anton
Nguyễn Văn Hoàng
1981
73
Giuse
Đặng Ngọc Duy
1988
74
Anna
Lê Thị Buội
1946
75
JB
Lê Văn Quan
1975
76
Anre
Hà Minh Bảo
1979
77
Gioan
Hà Minh Châu
1974
78
Toma
Nguyễn Hữu Đức
1968
79
Giacobe
Võ Sơn Lâm
1988
80
Anna
Nguyễn Thị Trí
1924
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.