Ads 468x60px

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

CHÚA NHẬT IV- MÙA PS A

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Thứ bảy,Tuần 3 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Thứ sáu,Tuần 3 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

Thứ năm,Tuần 3 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Ngày 25/04: THÁNH MARCÔ - TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Đọc tiếp »

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Thứ hai,Tuần 3 - MPS

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

CHÚA NHẬT III- MÙA PS A

Đọc tiếp »

Thứ bảy,Tuần 2 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

Thứ sáu,Tuần 2 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ năm,Tuần 2 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Thứ tư,Tuần 2 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

Thứ ba ,Tuần 2 - MPS

Đọc tiếp »

Thứ hai, Tuần 2 - MPS

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2023

CHÚA NHẬT II - PHỤC SINH A

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

THỨ BẢY - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

THỨ SÁU - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Đọc tiếp »

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

THỨ NĂM - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Đọc tiếp »

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

THỨ BA - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Đọc tiếp »

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

THỨ HAI - TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

GIÁO XỨ CÙ MI: ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 2023- NĂM A

Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.