Ads 468x60px

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C

28/07/2013
Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C

14/07/2013
Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.