Ads 468x60px

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C

30/06/2013
Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C
13 Thường Niên
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

23/06/2013
Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Chúa Nhật Tuần IX Mùa TN Năm C


PHÚC ÂM:  Lc  9, 11b-17
"Tất cả đều ăn no nê".
02/06/2013
Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên Năm C
Mình Máu thánh Chúa
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.